วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

PMR Super Kids Talent

PMR Super Kids Talent
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพภายใน
ระดับอนุบาล
8 สิงหาคม 2560วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนพระแม่มารี ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิง พิสชา แซ่ตั้ง ชั้น ม.1/2 (โปรแกรม Eng & Chi) รางวัลชนะเลิศการประกวด โครงการหนุ่มสาวอีสานม่วนชื่น เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมภาคอีสาน จัดโดย siam kids contest ประตูน้ำ