วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

60 ปี โรงเรียนพระแม่มารี

60 ปี โรงเรียนพระแม่มารี 

จากวันวาน ..จวบวันนี้ครบ 60 ปี 
รวมผองน้องพี่ 
เราลูกพระแม่มารี 
รำลึกพระคุณ 
24 ธันวาคม 2558